„Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.”
[Facebook] [Twitter] [Google] [YouTube]

Mucius Scaevola Kft. :: csomagolás . design . web

Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Mucius Scaevola Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A Mucius Scaevola Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Mucius Scaevola Kft. weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Mucius Scaevola Kft. jogosult.

A Mucius Scaevola Kft. logó és a Mucius Scaevola Kft. terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a Mucius Scaevola Kft. kereskedelmi védjegyei.

A Mucius Scaevola Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Mucius Scaevola Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Mucius Scaevola Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Mucius Scaevola Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Mucius Scaevola Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A Mucius Scaevola Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Mucius Scaevola Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Mucius Scaevola Kft. kifejezetten kizárja.

A Mucius Scaevola Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Mucius Scaevola Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A Mucius Scaevola Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A szellemi tulajdon védelme

A "Mucius Scaevola" név és a Mucius Scaevola logó a Mucius Scaevola Kft. bejegyzett védjegye. A Mucius Scaevola Kft. portáljai, valamint a Mucius Scaevola Kft. által készített, vagy általa birtokolt, szellemi termékek (honlapok, szoftverek, kreatív alkotások, fordítások, stb.) és az ezekhez rendelt nevek, domain nevek, logók, ábrák vagy a Mucius Scaevola Kft. tulajdonát képezik, vagy védjegyei, vagy kizárólagos felhasználásában levő eszközök, hacsak arról külön szerződés eltérően nem rendelkezik. Ezek bármilyen célra történő felhasználása a Mucius Scaevola Kft. kifejezett írásos engedélye nélkül nem megengedett. Az ilyen lapok alján szerepelnie kell a Mucius Scaevola Kft. "copyright" jelzésnek.

Felelősség a honlapok tartalmáért

A Mucius Scaevola Kft. által üzemeltetett honlapok (portálok, webhelyek) egy részére nemcsak a Mucius Scaevola Kft. tényleges tevékenysége folytán kerülhetnek fel és hozhatók nyilvánosságra, hanem más személyek is elhelyezhetnek ott adatokat, információkat, illetve automatikusan, pl. keresőrobotok által is megjelenhetnek. A Mucius Scaevola Kft. kizárólag azoknak a honlapoknak a tartalmáért vállal felelősséget, amelyeket saját maga kezdeményezéséből, munkatársai közvetlen tartalmi közreműködésével üzemeltet, vagy amelyeknek a tartalmi karbantartására kifejezett, írásos megbízást kapott. Ezzel együtt, az általunk birtokolt vagy kezelt lapokon is elhelyezett, de mások által készített vagy közreadott honlapok tartalmáért azok szerzői, tulajdonosai illetve felhasználói a felelősek. A Mucius Scaevola Kft. nem vállal felelősséget az általunk birtokolt vagy kezelt lapokon elhelyezett linkek mögötti honlapokon levő, vagy más személyek által a honlapokra felvitt vagy automatikusan felkerülő információk, alkotások, adatok valódiságáért, tartalmáért és minőségéért. Továbbá nem vállal felelősséget, jótállást, szavatosságot, garanciát semmilyen hasonló módon nyilvánosságra hozott termékért vagy szolgáltatásért sem.

A kapcsolt honlapok tartalmának vizsgálata

A Mucius Scaevola Kft. nem vállalja annak folyamatos figyelemmel kísérését, hogy a fentiekben leírt vagy bármilyen más módon nyilvánosságra hozott és esetleg jogvédelem hatálya alá eső anyagokat a közreadó jogosan használja-e. Hasonlóképpen, a Mucius Scaevola Kft. semmilyen formában nem vizsgálja a szolgáltatása keretében az interneten más webhelyekre mutató linkek elhelyezésekor a hivatkozott helyeken elérhető szellemi alkotások használatának jogosságát, az ott bemutatott adatok, információk, termékek és szolgáltatások valódiságát, minőségét.

Kártérítési felelősség

Az előbbiekben felsorolt, felelősséget kizáró tételek vonatkozásában, a Mucius Scaevola Kft. semmilyen, közvetve vagy közvetlenül okozott kár megtérítésére nem kötelezhető.

Eljárás jogsértés észlelésekor

A Mucius Scaevola Kft. kötelezi magát arra, hogy amennyiben szolgáltatásaival összefüggésben tudomására jut, hogy a fent felsorolt módon mások által a Mucius Scaevola Kft. technikai segítségével nyilvánosságra hozott anyagok jogsértőek vagy a szolgáltatás folytán jogsértésre vezetnek vagy vezethetnek, a jogsértő állapot megszüntetésére felhívja a közreadó figyelmét. A közreadó intézkedésének elmaradása esetén a Mucius Scaevola Kft. a jogsértéssel összefüggő szolgáltatásokat egyoldalúan és azonnali hatállyal szüneteltetheti. Az ebből eredő károkért a közreadó felé kártérítési igénnyel léphet fel.

Főoldal | Csomagolás | Design | Web | Termékek
Állásajánlat | Hírlevél | Oldaltérkép | Kapcsolat | Impresszum | Jogi nyilatkozat
Copyright © 2008-2019, Mucius Scaevola Kft. Minden jog fenntartva.